Golten, Nils O.

Golten, Nils O. (1936-1999)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 28 dager

Gå til bildegalleri

Golten, Nils O. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.05.1936 i Sund, Hordaland
 • Død 26.03.1999
 • Sønn av fisker Olav Golten (1905-1973) og hjemmearbeidende Anne Eriksen (1907-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Voss folkehøgskole 1952
 • Fiskerfagskole 1952-1953
 • Handelsskole 1955-1956

Yrke

 • Fisker og fiskeskipper 1956-1985
 • Kvalitetssjef ved Sotra Fiskeindustri a/s fra 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sund Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1976-1983
 • Varamedlem Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk 1979-1986
 • Varamedlem Rådet for videregående opplæring 1980-1982
 • Medlem Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. 1980-1989
 • Varamedlem Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker 1981-1988
 • Varamedlem Undersøkelseskommisjonen for visse fiskebåtforlis fra 1981
 • Medlem Rådet for maritime sertifikater (RMS) fra 1982
 • Medlem Konsesjonsutvalget for Sjøfartsdirektoratet fra 1983
 • Medlem Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet fra 1983
 • Medlem Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten fra 1984
 • Medlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) fra 1984
 • Varamedlem Styret i Garantikassen for fiskere fra 1984
 • Varamedlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen 1984-1985
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen 1986-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Politisk utvalg i Hordaland Høyre 1982-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Fiskarlag 1971-1986
 • Formann Hordaland Fiskarlag 1983-1985

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes gjensidige trygdelag 1973-1986
 • Medlem Styret for Sotra Fiskeindustri a/s