Hønsvald, Nils

Hønsvald, Nils (1899-1971)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Hønsvald, Nils har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.12.1899 i Horten, Vestfold
 • Død 24.11.1971
 • Sønn av gårdbruker og hvalfanger Hartvig Nielsen Hovland (1862-1946) og Laura Olsdatter (1873-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 10.01.1948-10.01.1950, Ragnvald Marensius Gundersen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-14.09.1950, Toralf Olsen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Visepresident, Stortinget, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  President, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  President, Odelstinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1948
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1948
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1948

  1950-53

  Medlem, Justiskomiteen, 20.09.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 27.01.1955
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 27.01.1955
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 27.01.1955 - 10.01.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 14.10.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 14.10.1958

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 20.10.1967
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Nestformann, Valgkomiteen, 20.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1967

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 22.01.1955
  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 22.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 01.10.1964

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsyningsdepartementet, 10.01.1948 - 14.09.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sandefjord kommunale handelsskole 1916-1917
 • Nordisk folkehøyskole i Genéve 1934

Yrke

 • Kontorpraksis på skipsreder- og sakførerkontor 1915-1919
 • Journalist i Sandefjord og Larvik 1919-1921
 • Redaktør i Sarpsborg 1922-1924
 • Journalist i Arbeiderbladet, redaktør på Hamar 1925-1927
 • Redaktør av Østfold arbeiderblad 1927-1929
 • Redaktør av Sarpsborg arbeiderblad 1929-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sarpsborg Bystyre 1931-1934, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Sarpsborg Formannskap 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Sarpsborg sykehusstyre 1932-1945
 • Formann Rikstrygdeverkets styre 1946-1969
 • Medlem Desentraliseringskomiteen av 1946 fra 1946
 • Formann Folketrygdkomiteen av 1951 fra 1951
 • Medlem Komiteen for fri rettshjelp 1956-1958
 • Varamedlem Stortingets reglementskomite av 1957 fra 1957
 • Medlem Nordisk samferdselskomite 1957-1964
 • Formann Østlandskomiteen 1965-1969
 • Medlem Rådet for eldreomsorgen 1970-1971

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Østfold AUF 1922-1925
 • Sekretær og redaktør Arbeidernes Ungdomsfylking 1924-1925
 • Formann Østfold AUF fra 1925
 • Sekretær Sarpsborg arbeiderparti 1928-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Distriktsavdelingen av Norsk presseforbund
 • Medlem Styret i Lokalavdelinger av IOGT og NGU

Litteratur

 • Hønsvald, Nils: 1918-1943. Sarpsborg kooperative byggeselskap 25 år. Noen betraktninger omkring boligspørsmålet, Sarpsborg 1943
 • Hønsvald, Nils: Oskar Torp, Oslo 1959