Kolderup, Niels Henrik

Kolderup, Niels Henrik (1898-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 201 dager

Gå til bildegalleri

Kolderup, Niels Henrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 31.01.1898 i Bergen, Hordaland
  • Død 02.01.1971
  • Sønn av professor Carl Fredrik Kolderup (1869-1942) og Kitty Pedersen (1871-1961)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1945 - 1949, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1950 - 1953, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student 1916
  • Krigsskolen, nederste avdeling (infanterilinjen) 1916-1917
  • Studiereiser Østerrike, Tyskland og Danmark 1918
  • Studiereiser Sverige og Finland 1921
  • Studiereiser Tyskland 1921-1922
  • Studiereiser Spania, Morokko og Skottland 1926
  • Dr.philos. 1928
  • Studiereiser Tyskland og Sveits 1929
  • Studiereiser Frankrike 1930
  • Studiereiser Sverige 1938

Yrke

  • Vernepliktig offiser 1917
  • Sekondløytnant 1918
  • Amanuensis ved Bergen Museum, mineral-geologisk avdeling og jordskjelvstasjon 1919-1939
  • Premierløytnant 1925
  • Kaptein 1935
  • Foreleser ved Norges handelshøyskole 1936
  • Professor 1939-1968
  • Dekanus ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet og prorektor ved Universitetet i Bergen 1948-1953
  • Redaktør for Norsk geologisk tidsskrift 1952-1964

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

  • I tysk fangenskap i 3 år under krigen

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Kongens fortjenstmedalje i gull
  • Medlem Det Norske Videnskapsakademi fra 1948
  • Medlem Selskapet til vitenskapens fremme fra 1952
  • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1967

Verv

Offentlige verv

  • Formann Styret for Norges Idræts- og Turistmuseum 1945-1949
  • Viseformann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1946-1949
  • Medlem Rådet for Chr. Michelsens institutt 1946-1956
  • Formann Komiteen til utredning av spørsmål om geologiens betydning i forsvarets tjeneste 1946
  • Medlem Styret for Det Matematisk Naturvidenskaplige Forskningsråd av 1919 1950-1956
  • Varamedlem Styret for Journalistakademiet 1950
  • Medlem Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane 1950-1951
  • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1952-1964, formann 1964-1968
  • Formann Det lokale programråd for NRK - Rogaland 1952-1962
  • Varaformann Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1953-1957
  • Medlem Styret for Norges geotekniske institutt 1953-1959
  • Varamedlem Kringkastingsrådet 1955-1959
  • Formann Styret i Naturskadefondet 1961-1971
  • Ordfører Grieghallkomiteen 1964-1971
  • Medlem Styret for Norges geologiske undersøkelse 1965-1968
  • Medlem Flomsikringsutvalget 1967-1969
  • Medlem Sneforskningsutvalget

Tillitsverv i partier

  • Medlem Høyres programkomité 1931
  • Medlem Høyres sentralstyre 1934-1939, 1946-1950
  • Medlem Høyres landsstyre 1946-1950

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Bergens geologiske klubb 1946
  • Viseformann Bergens militærforening 1950
  • Medlem Styret i Universitetets kringkastingsnemnd fra 1951
  • Formann Norsk geologisk forening

Andre administrative verv

  • Medlem Direksjonen i Bergen Aftenblad 1931
  • Medlem Styret for Meltzers høiskolefond 1949-1950
  • Medlem Styret for Riebers legat 1953-1959
  • Formann Styret for festspillene i Bergen 1958-1968

Litteratur

  • Artikler om geologiske emner i tidsskrifter og årbøker, dessuten bokanmeldelser i fagtidsskrifter
  • Kolderup, Niels Henrik: Bergens høireforening 1883-1933, Bergen 1933