Langhelle, Nils

Langhelle, Nils (1907-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1965-1969
Ansiennitet:
17 år, 230 dager

Gå til bildegalleri

Langhelle, Nils har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.09.1907 i Bergen, Hordaland
 • Død 28.08.1967
 • Sønn av overkonduktør Nils Olsen Langhelle (1876-1945) og Aletta Nøttingnes (1880-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-04.03.1951, Anna Berentine Anthoni møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 04.03.1951-10.01.1954, Kjell Gjøstein Aabrek møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-22.01.1955, Ranveig Johanna Frantzen møtte som representant.
 • Fra 28.08.1967, Olav Totland møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Visepresident, Stortinget, 11.01.1957 - 10.01.1958

  1958-61

  Visepresident, Stortinget, 18.01.1958 - 08.05.1958
  President, Stortinget, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  President, Stortinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Visepresident, Stortinget, 08.10.1965 - 28.08.1967

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1955 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 14.05.1958
  Formann, Valgkomiteen, 10.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 28.08.1967
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 28.08.1967
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 28.08.1967

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1947 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1948 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1949 -

  1950-53

  Regjeringsrepresentant varamedlem, FNs generalforsamling, 1951 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1959

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 - 1964

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 22.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 08.05.1958
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 28.08.1967

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Arbeidsdepartementet, 05.11.1945 - 22.02.1946
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 22.02.1946 - 19.11.1951
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 19.11.1951 - 05.01.1952
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 05.01.1952 - 15.06.1954
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 15.06.1954 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1923
 • Student 1926
 • Studiereiser til Tyskland 1927
 • Cand.philol. 1934
 • Studiereiser til Sverige 1934
 • Studiereiser til Tyskland og Sveits 1935
 • Studiereiser til Russland 1938

Yrke

 • Yrkesveileder og sjef for ungdomsavdelingen ved Arbeidskontoret for Bergen og Laksevåg 1935-1945
 • Sjef for den norske region av SAS 1955-1960

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Krigsfangenskap i Norge og Tyskland 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1937-1945

Offentlige verv

 • Medlem Bibliotekstyret, Bergen 1936-1940
 • Medlem For- og Fagskolens plankomite for gjenoppbyggingen av Kiellandsgt 6 1938-1940
 • Medlem Tilsynsutvalget for Bergen offentlige bibliotek 1938-1940
 • Formann Yrkesskolekomiteen, Bergen 1938-1940
 • Medlem Forskolens forstanderskap 1946
 • Formann Rådet for hotellsaker 1955-1960
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1956-1961
 • Medlem Nobelkomiteen 1964-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergens forente arbeiderparti 1935-1945, 1960-1967
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1936-1949, 1961-1967
 • Formann Arbeiderpartiets studentgruppe

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Norsk Spaniakomité, Bergen 1936-1939
 • Formann og medlem Styret for Bergen lokalforening for Kommunale Kontorfunksjonærers forening 1937-1945
 • Formann og medlem Styret for Norsk folkehjelp, avdeling Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane 1939-1940
 • Medlem Styret i Nasjonalhjelpen, Bergen 1940-1941
 • Formann Den norske Foreningen Norden 1956-1959
 • Ordfører Den norske Foreningen Norden 1962-1967

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Bergens Arbeiderblad 1960-1967
 • Formann Styret for Aktieselskapet Sydvaranger 1963-1967

Litteratur

 • Langhelle, Nils: Situasjonen i og om NATO, Oslo 1963