Lavik, Nils Andresson

Lavik, Nils Andresson (1884-1966)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1950-1953
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lavik, Nils Andresson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1884 i Hosanger, Hordaland
 • Død 14.07.1966
 • Sønn av gardbruker Andres Johannesson Lavik (1852-1941) og Brita Almelid (1850-1936)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1931 - 1933, V.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1934 - 1936, KrF.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1937 - 1945, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1945 - 1949, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1950 - 1953, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Finans- og tollkomiteen, 07.02.1948 - 30.06.1949

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.01.1946 - 18.02.1946
  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 24.06.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framnes ungdomsskule 1900-1901
 • Voss folkehøgskule 1902-1903

Yrke

 • Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven"
 • Bureisingsmann Eksingdalen 1904-1914
 • Reiste som emissær for Det Vestlandske Indremisjonsforbund om vintrene 1908-1919
 • Lærer ved Bibelskolen i Bergen 1915
 • Lærer i Eksingdalen 1920-1922
 • Redaktør for Sambaandet 1923-1930
 • Styrer for Bibelskolen i Bergen 1926-1933
 • Redaktør for Sambaandet 1932-1941

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1964

Verv

Offentlige verv

 • Formann Styret for Nordhordlands Ungdomskule 1919-1926
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1953-1956

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristelig Folkepartis landsstyre 1938-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1920-1955
 • Sekretær Det Vestlandske indremisjonsforbund 1922-1927
 • Formann Det Vestlandske Indremisjonsforbund 1932-1950
 • Medlem Styret i Kristenfolkets edruelighetsråd
 • Medlem Styret for Vestlandske broderring

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Bibelskolen i Bergen 1925
 • Formann Styret for Frekhaug Metallstøperi A/S 1955-1961
 • Medlem Styret for Bibelskolen i Bergen

Litteratur

 • Lomeland, Arne R.: Kristelig Folkeparti blir til, Oslo 1971