Lavik, Nils Andresson

Lavik, Nils Andresson (1884-1966)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1950-1953
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lavik, Nils Andresson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter