Lysø, Nils Kristian

Lysø, Nils Kristian (1905-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 294 dager

Gå til bildegalleri

Lysø, Nils Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.09.1905 i Jøssund, Sør-Trøndelag
 • Død 07.07.1977
 • Sønn av småbruker og bygningshåndverker Helmer Johansen Lysø (1861-1957) og Jørgine Hansen Lysøkak (1866-1962)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Jenny Lund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Jenny Lund møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 28.08.1963 - 03.10.1963
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 22.01.1955 - 28.08.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole
 • Kystskipperskole

Yrke

 • Gårdbruker og fisker
 • Overtok farsgården 1939
 • Ligningssekretær 1940-1947
 • Fylkesmann i Sør-Trøndelag 1963-1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Jøssund Kommunestyre 1936-1937, 1937-1945, 1953-1954
 • Ordfører Jøssund Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1953

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Rådet for Statens fiskerfagskole i Trondheim 1964-1975
 • Medlem Trøndelagskomiteen 1965-1969
 • Medlem Styret i Studentsamskipnaden i Trondheim 1966-1967
 • Formann Utvalg til å utrede mulighetene av at kunstig utklekking og oppdrett av fisk utvikler seg til en levedyktig næringsvei 1972-1977
 • Formann Midt-Norsk oljeråd 1973-1974

Tillitsverv i partier

 • Formann Lysøysund arbeiderungdomslag
 • Formann Jøssund Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Sør-Trøndelag fiskarlag 1945-1954
 • Generalsekretær Norges fiskarlag 1954-1955

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fosen Trafikklag 1972-1976

Litteratur

 • Lysø, Nils Kristian: Stillingen i norsk fiskerinæring og målsettingen framover, Bergen 1963