Molvik, Nikolai Paul Kornelius

Molvik, Nikolai Paul Kornelius (1905-1981)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Molvik, Nikolai Paul Kornelius har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.08.1905 i Herøy, Møre og Romsdal
 • Død 09.07.1981
 • Sønn av skipstømmermann Isak Molvik (1878-1959) og Malla Kvalsvik (1876-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 5 for Bergen, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Nestformann, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • En rekke utenlandsopphold i England, Tyskland, Frankrike og USA, delvis med stats- eller kommunale stipend
 • Student 1926
 • Cand.mag. 1930
 • Pedagogisk eksamen 1934
 • Cand.philol. 1935

Yrke

 • Midlertidig adjunkt ved Volda gymnas 1931-1934
 • Timelærer ved Grimelands skole, Oslo 1934-1935
 • Lektor ved Volda gymnas 1935-1946
 • Bibliotekar ved Volda gymnas 1935-1945
 • Timelærer ved Volda handelsgymnas 1936-1943
 • Kasserer ved Volda gymnas 1943-1946
 • Lektor ved Ålesund offentlige høyere almenskole 1946-1955
 • Timelærer ved Ålesund yrkesskole 1948-1955
 • Inspektør ved Ålesund offentlige høyere almenskole 1950-1955
 • Rektor ved Kristiansund offentlige høyere almenskole 1955-1961
 • Rektor ved Bergen katedralskole 1961-1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Volda Kommunestyre 1945-1946
 • Medlem Ålesund Bystyre 1951-1955
 • Medlem Kristiansund Bystyre 1955-1959, 1959-1961
 • Varamedlem Bergen Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Det lokale programråd for Vigra kringkaster 1948-1961
 • Varamedlem Skolestyret, Bergen 1963-1967

Tillitsverv i partier

 • Fylkesformann Bergen Kristelig Folkeparti 1969-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ålesund krets av Norsk lektorlag 1946-1948
 • Kretssekretær 1949

Andre administrative verv

 • Formann Hordaland fylkes rektorkollegium 1972-1974

Litteratur

 • En rekke tidsskrift- og avisartikler, mest om pedagogiske og religiøse spørsmål