Nilsen, Alfred

Nilsen, Alfred (1892-1977)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
4 år, 18 dager

Gå til bildegalleri

Nilsen, Alfred har avgått ved døden.

Finn informasjon etter