Vogt, Nils Petter

Vogt, Nils Petter (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter