Sandberg, Nina

Sandberg, Nina (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1967
 • Datter av annonsesjef Arvid Sandberg (Andreassen) (1943-2017) og sekretær Inger-Lise Hasleto (1943-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Akershus, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Universitetet i Oslo 1986-1993 (Cand.polit. i statsvitenskap, cand.mag. med historie og offentlig rett i fagkretsen)

Yrke

 • Prosjektassistent, Institutt for samfunnsforskning 1990-1993 (timesbasis)
 • Forskningsassistent, Institutt for sosialforskning 1993 (høsten 1993)
 • Prosjektassistent, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1993 (våren 1993, timesbasis)
 • Prosjektassistent, Institutt for kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo 1993 (våren 1993, timesbasis)
 • Forsker, NIFU (Norges allmennvitenskapelige forskningsråds utredningsinstitutt) 1994-1999 (Ansatt som utredningskonsulent, opprykk til forsker 3 og senere forsker 2)
 • Faglærer, Høgskolen i Oslo og Akershus 1994-1996 (stats- og kommunalkunnskap)
 • Ekstern konsulent, Finans- og tolldepartementet 1994-1996 (timesbasis)
 • Prosjektleder, Taylor Nelson Sofres (Norsk Gallup Institutt) 1999-2000
 • Forsker NIFU (NIFU STEP) 2000-2011
 • Forskningsleder NIFU 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nesodden Formannskap 2007-2011
 • Ordfører Nesodden Kommunestyre 2011-2015
 • Ordfører Nesodden Kommunestyre 2015-2017 (gjenvalgt 2015, innvalgt til Stortinget 2017)

Offentlige verv

 • Medlem og nestleder Kommunalt foreldreutvalg, Nesodden kommune 2005-2007
 • Medlem og leder Skole- og oppvekstutvalget, Nesodden kommune 2007-2011
 • Medlem Utvalget for Velferd i Norden, Nordisk Råd 2017-2021
 • Medlem og nestleder Utvalget for Velferd i Norden, Nordisk Råd 2020-2021

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Akershus Arbeiderparti 2012-2018

Andre administrative verv

 • Styremedlem Manifest Tankesmie 2019-2021