Føreland, Nils Tore

Føreland, Nils Tore (1957-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 26.07.1957

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1981 - 1985, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1985 - 1989, A.
  • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1993 - 1997, A.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank fra 1986 (vara for Thorbjørn Berntsen)