Trædal, Nils

Trædal, Nils (1879-1948)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
5 år, 314 dager

Gå til bildegalleri

Trædal, Nils har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1879 i Sunndal, Møre og Romsdal
 • Død 12.10.1948
 • Sønn av gardbruker Ole Nilsen Trædal (1853-1925) og Synnøve Haaven (1853-1917)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre, 1928 - 1930, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre, 1931 - 1933, B.
 • Representant nr 5 for Møre, 1934 - 1936, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1937 - 1945, B.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, B.

Vararepresentasjoner

 • Fra 12.10.1948, Holger Stjern møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varapresident, Stortinget, 10.12.1945 - 12.10.1948

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 12.10.1948
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 12.10.1948
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 12.10.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 12.10.1948
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 04.12.1946 - 12.10.1948

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 12.10.1948

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 12.10.1948

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Bondepartiet, 04.12.1945 - 12.10.1948

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 12.05.1931 - 14.03.1932
  Fungerende statsminister, , 29.02.1932 - 10.03.1932
  Fungerende utenriksminister, , 01.03.1932 - 10.03.1932
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 14.03.1932 - 03.03.1933

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordmøre amtsskule 1896-1897
 • Middelskole 1899-1900
 • Student 1902
 • Cand.theol. 1910
 • Praktikum 1910

Yrke

 • Stiftskapellan i Nidaros bispedømme 1910-1911
 • Sokneprest i Kolvereid 1912-1923
 • Prost i Ytre Namdal 1918-1923
 • Sokneprest i Aukra 1923-1931
 • Prost i Ytre Romsdal 1928-1936
 • Sokneprest i Aukra 1933-1936
 • Sokneprest i Støren 1936-1948

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Kolvereid Kommunestyre 1913-1916, 1916-1919
 • Medlem Støren Formannskap 1937-1940, 1945-1947, 1947-1948

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget vedrørende Grønlandsavtalen 1947
 • Medlem Forliksrådet, Kolvereid
 • Medlem Skolestyret, Kolvereid
 • Medlem Styret for folkeboksamling
 • Medlem Vergerådet, Kolvereid

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Hovedstyret Bondepartiet 1935-1938
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1935-1948
 • Formann Hovedstyret i Bondepartiet 1938-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Namdal krets av Norges Bondelag 1920-1923
 • Medlem Styret for Den norske kirkes presteforeining 1932
 • Medlem Landsstyret i Bondelaget 1932-1934
 • Nestformann Landsstyret i Bondelaget 1934-1940

Andre administrative verv

 • Formann Arbeidsnemnda for skiping av Romsdal sparebank 1931