Tveit, Nils

Tveit, Nils (1876-1949)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1945-1949
Ansiennitet:
3 år, 223 dager

Gå til bildegalleri

Tveit, Nils har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1876 i Os, Hordaland
 • Død 13.07.1949
 • Sønn av rosemaler og gardbruker Annanias Nilsson Tveit (1847-1924) og Marie Torbjørnsdotter Lyssand (1853-1924)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1922 - 1924, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1925 - 1927, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1928 - 1930, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1931 - 1933, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1934 - 1936, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1945 - 1949, V.

Vararepresentasjoner

 • Fra 13.07.1949, Knut Ytre-Arne møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Sekretær, Lagtinget, 10.12.1945 - 13.07.1949

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 13.07.1949

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Sekretær gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 13.07.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordhordland amtsskule 1890-1891

Yrke

 • Fylkesrevisor
 • Arbeidet som rosemåler 1891-1918
 • Likningssekretær 1908-1925
 • Forretningsfører for trygdekassa og tilsynsmann for Rikstrygdeverket 1911-1916
 • Gardbruker på farsgarden 1911-1949
 • Bankrevisor 1916-1926
 • Fylkesforsyningssjef for Hordaland 1940-1947

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Styreformann i Det illegale fylkesråd for Hordaland 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hordaland skyttarsamlags fortjenestemedalje i gull 1925
 • Norges skytterstyres fortjenestemedalje i gull 1925
 • Meieriorganisasjonenes fortjenestemedalje i gull 1925
 • Kongens fortjenstemedalje i gull 1936

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Os Kommunestyre 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varaformann Fylkesting, Hordaland 1928-1931
 • Formann Fylkesting, Hordaland 1931-1934
 • Varaformann Fylkesting, Hordaland 1934-1937
 • Varaformann Fylkesting, Hordaland 1937-1940

Offentlige verv

 • Fylkesrevisor Hordaland fylke, Hordaland 1918-1940
 • Formann Forliksrådet, Os 1928-1933
 • Medlem Trafikkrådnemnda av 1934 fra 1934
 • Formann Hjemmefrontens fylkesråd 1944-1945
 • Medlem Styret for Hordaland landbruksskule
 • Medlem Fylkesvegstyret, Hordaland
 • Formann Styret for Chr Michelsens barnehjem

Tillitsverv i partier

 • Medlem Venstres landsstyre 1945-1949
 • Formann Hordaland Venstre, Midhordland krinsvenstrelag og Os venstrelag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hordaland skyttarlag 1911-1928
 • Medlem Styret i Norsk Herredsforbund 1923-1940
 • Medlem Sentralstyret i Det norske Meieribruk 1931-1935
 • Medlem Norske melkeproducenters landsforbund 1931-1949
 • Medlem Styret for Vestlandske mjølkesentral 1931-1935
 • Varaleder Styret i Norsk herredsforbund 1945-1948
 • Varaformann Norsk Bygdekunstlag 1946-1948
 • Varamedlem Norges Skytterstyre
 • Medlem Samvirkerådet for Selskapet for Norges Vel
 • Formann Os skyttelag i 20 år

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet i Os privatbank 1925-1927
 • Medlem Styret for Hordaland meieri 1925-1939
 • Medlem Representantskapet for Vestlandsbanken, Bergen 1926-1943
 • Formann Rådet i Os privatbank 1927-1948
 • Formann Direksjonen i Nesttun-Osbanen 1930-1935
 • Formann A/S Bilruta Os-Bergen 1935-1949
 • Medlem Styret for Bergensmeieriet 1939-1949
 • Formann Representantskapet for Vestlandsbanken, Bergen 1943-1949

Litteratur

 • Tveit, Nils (red.): Årboken til Nordhordland og Midthordland sogelag 1927-28
 • Tveit, Nils: Os; eit utsyn over Osbygdi frå gamal tid til no, Bergen 1932-41
 • Tveit, Nils (red.): Ous prestegjeld Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937, Bergen 1937
 • Tveit, Nils, Olav Tungesvik og Karl Hjelmtveit (red.): Hordaland fylke 1837-1937, Bergen 1937
 • Tveit, Nils (red.): Os privatbank 1888-1938, Bergen 1938
 • Tveit, Nils: Lysekloster gjennom 800 år. 10. juli 1146-10. juli 1946, Bergen 1946
 • Tveit, Nils: Meieribruket i Hordaland, Bergen 1949
 • Tveit, Nils: Vinstre og jordbruket, 1949