Nøringset, Norvall

Nøringset, Norvall (1953-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 2001-2005

Gå til bildegalleri