Mo, Norvald

Mo, Norvald (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Arbeidsdepartementet

Statssekretær
23.11.2012 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.05.1953

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Statsministerens kontor, 07.09.1992 - 20.01.1994
    Statssekretær, Statsministerens kontor, 21.01.1994 - 17.10.1997
    Statssekretær, Statsministerens kontor, 24.03.2000 - 19.10.2001
    Statssekretær, Arbeidsdepartementet, 23.11.2012 -