Totland, Nils Olav

Totland, Nils Olav (1935-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.12.1935 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av lastebileier Johannes Totland (1904-1979) og husmor Gjertrud (1912-2001)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Administrasjonsdepartementet, 07.10.1993 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen fag- og arbeiderbevegelsen
 • Realskoleeksamen 1952
 • Jernbaneskolen 1957
 • Forvaltningshøgskole 1982

Fagbrev

 • Jernbanetelegrafist 1957

Yrke

 • Jernbanemann 1952-1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skedsmo Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975
 • Medlem Skedsmo Formannskap 1975-1979, 1979-1982
 • Medlem Fet Kommunestyre 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Skedsmo 1968-1982
 • Leder Lønnsutvalget, Skedsmo 1968-1982
 • Medlem Rådet for helsetjenester ved bedrifter, 1980-1983
 • Medlem Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten 1980-1982
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1983-1991
 • Medlem Rikshospitalets styre 1988-1993
 • Medlem Representantskapet for Nedre Romerike Vannverk 1992-1993
 • Medlem Overføringsutvalget 1992-1993
 • Medlem Klagenemnd for Husbanken 1997-2005
 • Leder Styret for Arbeidstilsynet 1997-2000
 • Leder Styret for Sentralsykehuset i Akershus og Stensby sykehus 1998-2000
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1998-2009
 • Medlem Skogstyret, Fet 1999-2003
 • Medlem Hovedutvalget for utdanning og oppvekst, Fet 1999-2003
 • Meddommer Herredsretten, Nedre Romerike fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1987-1995
 • Sekretær Fet A 2001-2007
 • Leder Fet A 2001-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jernbanens kontorpersonales landsråd av Norsk Jernbaneforbund 1971-1976
 • Medlem Norsk Jernbaneforbunds landsstyre 1971-1976
 • Sekretær Statstjenestamannskartellet 1976-1982
 • Leder Statstjenestemannskartellet 1982-1990
 • Medlem LOs sekretariat 1982-1990
 • Sjefssekretær Arbeidernes Opplysningsforbund 1990-1993
 • Leder Styret for Voksenopplæringsforbundet 1997-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Film A/S 1991-1993
 • Medlem Styret for Den norske Bank 1992-1993
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderpresse A/S 1992-1993
 • Medlem Styret for Telenor IT Service og Installasjon 1997-2000
 • Medlem Styret for Nedre Romerike Vannverk A/S fra 2005