Akselsen, Olav

Akselsen, Olav (1965-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2005-2009
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Akselsen, Olav har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 28.08.1965 i Stord, Hordaland
 • Død 17.08.2021
 • Sønn av byggmester Arne Akselsen (1928-) og assistent Aud Sortland (1932-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Sigurd Grytten møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2001-19.10.2001, Rita Tveiten møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 22.04.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.02.1993 - 30.09.1993
  Leder, Justiskomiteen, 22.04.1993 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.05.1993 - 30.09.1993
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 24.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 16.12.1996
  Sekretær, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 16.12.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 22.02.2000
  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 22.02.2000 - 17.03.2000

  2001-2005

  Leder, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 16.12.1996
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.12.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 04.12.2006
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1984
 • Ex.phil., UiB 1986
 • Geografi mellomfag 1988

Yrke

 • Prosjektansatt ved Norsk Institutt for vannforskning NIVA 1985
 • Tømrer ved Sunnhordland Bygg 1986-1987
 • Leder for Sjøfartsdirektoratet fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord Formannskap 1983-1987, 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Innlandsfiskenemnda 1984-1987
 • Nestleder Viltutvalget, Stord 1984-1987
 • Nestleder Fritidsutvalget, Stord 1984-1987
 • Nestleder Miljøutvalget 1987-1989
 • Medlem Likestillingsutvalget 1987-1989
 • Medlem Industriutvalget 2004-2005
 • Leder Energiutvalget fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stord Arbeiderparti 1983-1985
 • Leder Stord AUF 1983-1985
 • Medlem Styret for Hordaland AUF 1985-1988
 • Medlem Styret for Hordaland Arbeiderparti 1986-1988
 • Tiltredende styremedlem Hordaland Arbeiderparti 1996-2000
 • Leder Stord Arbeiderparti 1998-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Stord/Fitjar AOF 1985-1987

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Stiftelsen Fix (rehabilitering av rusbrukende ungdom) 1989-1997
 • Medlem Styret i Future Operation Management AS