Beck, Ole August Robert

Beck, Ole August Robert (1892-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1945-1949

Gå til bildegalleri

Beck, Ole August Robert har avgått ved døden.

Finn informasjon etter