Aleksandersen, Oddny

Aleksandersen, Oddny (1942-)

Tilhører

Justis- og politidepartementet

Personlig sekretær
1981 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.02.1942 i Vadsø, Finnmark
 • Datter av fisker og forretningsdrivende Thoralf J. Ballo (1916-) og lærer og forretningsdrivende Oddbjørg Marthinussen (1917-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Justis- og politidepartementet, 1981 -
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 04.09.1992 - 01.01.1993
  Statsråd, Administrasjonsdepartementet, 01.01.1993 - 07.10.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lærerskoleeksamen, Nesna 1966
 • Historie grunnfag, Trondheim 1967
 • Norsk grunnfag, Trondheim 1968
 • Samfunnsvitenskap grunnfag, Tromsø 1974
 • Ex.phil. 1988
 • Storfag offentlig politikk og administrasjon, Tromsø 1989
 • Fellespensum samfunnsvitenskap hovedfag 1991
 • Cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag 1996

Yrke

 • Lærer Sør-Varanger 1968-1972
 • Programsekretær NRK Vadsø 1972-1979
 • Informasjonskonsulent Finnmark fylkeskommune 1980-1982
 • Lærer Vadsø 1982-1984
 • Førstekonsulent Universitetet i Tromsø 1990-1992
 • Førstekonsulent ved Universitetet i Tromsø 1993-1997
 • Koordinator, Universitetet i Tromsø 1997-2002
 • Rådgiver, Universitetet i Tromsø 2002-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vadsø Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Finnmark 1983-1986
 • Fylkesordfører Fylkesting, Finnmark 1986-1987

Offentlige verv

 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest 1979-1990
 • Nestleder Tilsettingsutvalget, Vadsø 1979-1983
 • Nestleder Skolestyret, Vadsø 1979-1983
 • Nestleder Styret for Det norske meteorologiske institutt 1986-1990
 • Nestleder Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) 1987-1992
 • Medlem Representantskapet for Det norske luftfartsselskap A/S 1987-1988
 • Varamedlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1988-1992
 • Medlem Styret i Oljedirektoratet 1989-1992
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1992
 • Medlem Styret for Norsk institutt for by- og regionforskning 1996-2000

Tillitsverv i partier

 • Leder Vadsø Arbeiderparti 1979-1982
 • Medlem Representantskapet Troms Arbeiderparti 1992-1999
 • Nestleder arbeiderlag ved Universitetet i Tromsø 1994-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1983-1987
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds FOU-utvalg 1995-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kredittkassen 1988-1991