Asphjell, Odd

Asphjell, Odd (1925-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1965-1969

Gå til bildegalleri

Asphjell, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter