Berrefjord, Oddvar

Berrefjord, Oddvar (1918-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 30 dager

Gå til bildegalleri

Berrefjord, Oddvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.03.1918 i Vardø, Finnmark
 • Død 25.11.1999
 • Sønn av distriktssjef i Televerket Peder Marius Berrefjord (1890-1977) og Astrid Tharis (1892-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 03.10.1980 - 04.02.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1936
 • Cand.jur. 1941
 • Politiembetsmannskurs 1951

Yrke

 • Ekstraordinær lagdommer
 • Advokatfullmektig 1942
 • Prispolitifullmektig 1942
 • Politifullmektig Skien 1945-1947
 • Konstituert statsadvokat for landssviksaker i Telemark og Vestfold 1947
 • Politifullmektig, senere politiadjutant i Telemark 1948-1960
 • Statsadvokat i Vestfold, Telemark og Aust-Agder 1960-1967
 • Lagdommer i Agder 1967-1971
 • Lagdommer i Agder 1972-1976
 • Fylkesmann i Telemark 1976-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen
 • Olav Vs jubileumsmedalje 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1963-1967
 • Varaordfører Skien Kommunestyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Telemark 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre, Skien fra 1964
 • Medlem Komiteen til å vurdere visse bestemmelser i valglovgivningen 1970-1971
 • Formann Prisreguleringsutvalget på fast eiendom 1975-1978
 • Formann Kanalstyret for Bandak-Norsjø og Norsjø-Skien-kanalen 1976-1980
 • Dommer Arbeidsretten 1978-1981
 • Formann Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentliggjøring av dokumenter 1979-1980
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1980-1981
 • Leder Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter 1980
 • Medlem Forsvarsrådet 1980
 • Medlem Koordineringsrådet for sivilt beredskap fra 1980
 • Formann Interimstyret for Kanalstyret for Bandak-Norsjø og Norsjø-Skien-kanalen 1980
 • Medlem Interimstyret for Kanalstyret for Bandak-Norsjø og Norsjø-Skien-kanalen fra 1981
 • Formann Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket 1981-1983

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti 1958-1963
 • Formann Telemark Arbeiderparti 1963-1968
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1963-1979

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Norges Brannkasse 1974-1975
 • Varaformann Styret for Norges Brannkasse 1976-1984
 • Nestformann Styret for UNI-forsikring 1984-1987
 • Nestleder Styret for Telemark Arbeiderblad fra 1988