Dørum, Odd Einar

Dørum, Odd Einar (1943-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.10.1943 i Oslo, Oslo
 • Sønn av diplomingeniør Odd Werge Dørum (1908-1984) og husmor Edith Donner (1905-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, V.
 • Representant nr 16 for Oslo, 1997 - 2001, V.
 • Representant nr 12 for Oslo, 2001 - 2005, V.
 • Representant nr 6 for Oslo, 2005 - 2009, V.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Helene Falch Fladmark møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Trine Skei Grande møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Alvhild Hedstein møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 19.10.2001

  2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 17.11.2005
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 17.10.1997 - 15.03.1999
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 15.03.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sagene skole, Oslo 1950
 • Åsveien skole, Strinda 1950-1957
 • Realskole, Trondheim Katedralskole 1957-1959
 • Realartium, Trondheim Katedralskole 1962
 • Historie mellomfag 1965
 • Sosialskolen, Trondheim 1967-1970
 • Høyskolelektorkompetanse ved sosialskolen 1977

Yrke

 • Stipendiat ved Sosialskolen, Trondheim 1972-1975
 • Lektor ved Sosialskolen, Trondheim 1975-1977 (permisjon 1977-82)
 • Lektor Diakonhjemmets Sosialhøgskole 1984
 • Lektor Diakonhjemmets Sosialhøgskole 1986
 • Helse- og sosialfaglig konsulent Kirkens Bymisjon 1986-1996 (permisjon fra 1996)
 • Seksjonssjef ved Kirkens Bymisjon 1992-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1967-1971, 1976-1979
 • Varamedlem Trondheim Bystyre 1975-1976
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1987-1991
 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1991, 1995-1997
 • Varamedlem Oslo Kommunestyre 2007-2011, 2015-2019
 • Medlem Oslo Kommunestyre 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Trondheim 1967-1971
 • Varamedlem Ungdomsutvalget, Trondheim 1967
 • Medlem Ungdomsutvalget, Trondheim 1968-1969
 • Medlem Komiteen for å utrede kontakten velgere - folkevalgte, Trondheim 1968-1970
 • Varamedlem Ungdomsutvalget, Trondheim 1970-1971
 • Medlem Utvalg til å utrede ansattes medbestemmelse i offentlig virksomhet som ikke er organisert som egne selskaper 1972-1974
 • Varamedlem Statens ungdomsråd 1973-1975
 • Nestformann Bydelsutvalget for Rosenborg 1974-1977
 • Nestformann Avdelingsstyret for kirke, kultur og fritid, Trondheim 1975-1977
 • Medlem Bydelsutvalget for Skøyen 1986-1987
 • Medlem Utvalg for å utrede etterutdanning for helse- og sosialsektoren 1986-1988
 • Medlem Utvalg om frivillige organisasjoner 1987-1988
 • Medlem Bydelsutvalget, Ullern 1988-1995
 • Medlem Menighetsrådet, Skøyen 1989-2001
 • Leder Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1997
 • Medlem Programrådet for frivillighetssentralene 1991-1994
 • Medlem Kirkemøtet 1994-1997
 • Medlem Oslo Bispedømmeråd 1994-1997
 • Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1995-1997
 • Leder Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 1995-1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2001
 • Medlem Dannelsesutvalget 2007-2009
 • Varamedlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 2007-2011
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 2008-2011
 • Medlem Riksvalgstyret 2009-2013
 • Leder Dannelsesutvalget 2010-2013
 • Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 2011-2015
 • Varamedlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo fra 2015
 • Medlem Oslo Bispedømmeråd fra 2016
 • Medlem Kirkemøtet fra 2016

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Trøndelag Unge Venstre 1962-1964
 • Fylkessekretær Styret i Sør-Trøndelag Venstre 1963-1963
 • Nestformann Unge Venstre 1964-1965
 • Nestformann Styret i Sør-Trøndelag Venstre 1966-1968
 • Formann Unge Venstre 1970-1972
 • Medlem Venstres landsstyre fra 1972
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag Venstre 1973-1978
 • Formann Trondheim Venstre 1974-1978
 • Medlem Venstres arbeidsutvalg 1976-1982
 • Leder Venstre 1982-1986, 1992-1996
 • Leder Venstres miljøutvalg 1986-1990
 • Nestleder Oslo Venstre 1988-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Redaktør Under dusken, organ for Studentersamfundet i Trondheim 1963
 • Medlem Styret i Studentersamfundet i Trondheim 1964
 • Medlem Kulturutvalget, Studentersamfundet i Trondheim 1966-1967
 • Leder Kulturutvalget, Studentersamfundet i Trondheim 1967-1968
 • Varaordfører Studenttinget 1968
 • Nestformann Fellesrådet for sosialskolestudenter 1968
 • Medlem Finansstyret studentersamfundet i Trondheim 1969-1970
 • Medlem Styret i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF 1970-1972
 • Sekretær Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF 1972
 • Nestformann Norsk sosionomforbund 1974-1976
 • Nestformann Oljeaksjonen i Midt-Norge 1977-1979
 • Medlem Kommunenes sentralforbunds Helse- og sosialutvalg 1984-1988
 • Formann Norges Velforbund 1986-1989
 • Medlem og varamedlem Styret for Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) 1987-1994
 • Varamedlem Styret i landsforeningen mot AIDS 1987-1989
 • Leder Kommunenes sentralforbunds Helse- og sosialutvalg 1988-1992
 • President Én Verden fra 2010
 • Leder Holocaustsenterets venneforening fra 2010
 • Medlem Styret for vellenes fellesorganisasjon 2010-2015
 • Medlem Rådet ved Fallstadstiftelsen fra 2012
 • Leder Styret for middelalder-Oslo fra 2014
 • Varamedlem Styret for vellenes fellesorganisasjon fra 2015

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim 1991-1997

Litteratur

 • Dørum, Odd Einar (red.): Vårt Nærmiljø, Skøyen menighetsråd Oslo
 • Dørum, Odd Einar (red.): Fornyet mobilisering; plan for Kirkens bymisjon fram mot år 2000, Oslo
 • Dørum, Odd Einar: Fleksitid for livet: Langt liv, kort karriere, Cappelen Oslo 1989
 • Dørum, Odd Einar og Randi Gerd Øverland: Med liv og sjel: memoarer, Millennium Oslo 1999
 • Dørum, Odd Einar og Marit Meyer: Ombudsmann på jobb:Odd Einar Dørum i samtale med Marit Meyer, Commentum forlag Sandnes 2008