Fagerheim, Oddleif

Fagerheim, Oddleif (1911-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fagerheim, Oddleif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter