Fladstad, Odd Frithjof

Fladstad, Odd Frithjof (1907-1993)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 127 dager

Gå til bildegalleri

Fladstad, Odd Frithjof har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.03.1907 i Rakkestad, Østfold
 • Død 01.05.1993
 • Sønn av gårdbruker Ole Gunerius Fladstad (1859-1940) og husmor Juliane Marie Westby (1865-1917)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1950 - 1953, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1954 - 1957, B.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1923
 • Nordisk folkehøyskole i Genéve 1935

Yrke

 • Gårdsbestyrer på farsgården 1929-1940
 • Revisor i Rakkestad trygdekasse 1935-1955
 • Overtok farsgården 1940

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Idrettsmedalje i bronse 1927
 • Idrettsmedalje i sølv 1930
 • Idrettsmedalje i gull 1934
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rakkestad Kommunestyre 1934-1937, 1937-1945, 1947-1951, 1963-1967
 • Medlem Rakkestad Formannskap 1945-1945, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Rakkestad Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskattestyret, Østfold 1949-1969
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Halden 1958-1977
 • Sekretær Nærings- og elektrisitetskomiteen, Østfold 1968-1975
 • Formann Generalplanutvalget, Rakkestad 1968-1971
 • Sekretær Den kommunale bygdebok-komiteen fra 1976

Tillitsverv i partier

 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1939-1940, 1945-1945
 • Formann Rakkestad Bondeparti 1939-1940, 1945-1955
 • Fylkessekretær Østfold Bondeparti 1945-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rakkestad Idrettsforening 1929-1931
 • Æresmedlem Rakkestad Idrettsforening 1931
 • Formann Rakkestad bondeungdomslag 1935-1937
 • Kretssekretær Tune krets av Norges Bondelag 1937-1947
 • Formann Østfold bondeungdomslag 1938-1940
 • Medlem Landsstyret i Norges Bondelag 1939-1940
 • Medlem Landsstyret i Norges Bondelag 1945-1946
 • Formann Østfold bondeungdomslag 1945
 • Ordfører Representantskapet i Østfold Eggsentral 1959-1968
 • Varaordfører Representantskapet i Norske Eggsentraler 1963-1967

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Østfold Meieri 1947-1953
 • Medlem Representantskapet for Østfold Meieri 1957-1962
 • Formann Styret for avisen "Nationen" 1973-1980

Litteratur

 • Fladstad, Odd Frithjof: Et sentrum blir til
 • Fladstad, Odd Frithjof: Rakkestad kirke gjennom syv århundrer, 1979
 • Fladstad, Odd Frithjof: Rakkestad i førhistorisk tid, en skisse, 1980