Gløtvold, Ola D.

Gløtvold, Ola D. (1949-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.06.1949 i Engerdal, Hedmark
 • Sønn av gårdbruker og husdyrkontrollør/produksjonsveileder Lars O. Gløtvold (1906-1987) og gårdbruker og husmor Dagny Sørjoten (1911-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 2001 - 2005, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Personlig varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tynset statsrealskole 1964-1966
 • Examen artium Tynset gymnas 1966-1969
 • Jønsberg landbruksskole 1975-1976

Yrke

 • Lærervikar Engerdal 1969-1970
 • Periodevis lærervikar og agronom 1970-1987
 • Gårdbruker på farsgården fra 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Engerdal Kommunestyre 1971-1975, 1983-1987
 • Medlem Engerdal Formannskap 1975-1979, 1979-1983
 • Ordfører Engerdal Kommunestyre 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for drift 1976-1991 (skole/utdanning og helse og sosial)
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1976-1991
 • Medlem Landsrådet for Heimevernet 1976-1977
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige 1978-1990
 • Leder Kulturutvalget/kulturstyret, Engerdal 1988-1992
 • Medlem og leder interkommunalt utvalg og råd 1988-1992
 • Leder Lønns- og administrasjonsutvalget 1992-1993
 • Forhandlingsleder Hedmark fylke 1992-1993
 • Leder Hovedutvalget for kultur, oppvekst og miljø 1993 (90% stilling)
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling fra 2006
 • Leder diverse helsepolitisk utredningsarbeid, Hedmark

Tillitsverv i partier

 • Leder Tynset Senterungdom 1965-1968
 • Medlem Fylkesstyret i Hedmark SUL 1966-1968
 • Leder Fylkesstyret i Hedmark SUL 1968-1969
 • Medlem Sentralstyret i Senterungdommens Landsforbund 1971-1972
 • Fylkessekretær Hedmark Sp 1971-1979
 • Politisk nestleder Senterungdommens Landsforbund 1974-1976
 • Ungdomsdelegat Nordisk Råd 1975-1975, 1976-1976
 • 1. vicepresident Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) 1976-1977
 • Leder Engerdal Sp 1977-1978
 • Nestleder Hedmark Sp 1979-1980
 • Medlem Styret for Hedmark Sp 1984-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ungdomsfronten mot EEC 1971-1972
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Landsråd 1992-1993
 • Diverse verv Engerdal Bondelag og Engerdal Sau- og Geitavlslag

Andre administrative verv

 • Nestformann Styret for Festspillene i Elverum 1989-1993
 • Varamedlem Styret for Troll Park A/S 1992-1993 møtende vara
 • Varamedlem Olympia Utvikling A/S 1992-1993 møtende vara