Hillgaar, Oscar D.

Hillgaar, Oscar D. (1945-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.11.1945 i Holt, Aust-Agder
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Ernst Hillgaar (1919-2005) og fotterapeut Aase Rigmor Hovind (1921-2017)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Vestfold, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1993 - 1997, FrP. (01.10.1993 - 21.04.1994)
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1993 - 1997, Uav. (22.04.1994 - 30.09.1997)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 04.11.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 22.04.1994
  Vara innpisker, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 22.04.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1966
 • Sjøkrigsskolens kystartilleriskole 1966-1967
 • Flygelederutdanning i inn- og utland 1969-1971
 • Autorisert flygeleder 1971

Yrke

 • Fenrik i Sjøforsvaret, Tromsø 1967-1968
 • Flyvelederassistent, Banak 1968-1969
 • Flyveleder med vekslende tjeneste bl.a. i Bodø, Bardufoss, Karmøy og Oslo kontrollsentral, Fornebu 1971-1989
 • Supervisor ved Oslo kontrollsentral, Røyken 1997-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandefjord Formannskap 1983-1987, 1989-1991
 • Varaordfører Sandefjord Kommunestyre 1987-1989
 • Medlem Sandefjord Kommunestyre 1991-1995, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialstyret, Vestfold 1984-1987
 • Nestleder Helse- og sosialstyret, Sandefjord 1984-1987
 • Formann Edruskapsnemnda, Sandefjord 1984-1987
 • Nestleder Klientutvalget, Sandefjord 1988-1989
 • Leder Helse- og sosialstyret, Sandefjord 1988-1989
 • Medlem Planutvalget, Sandefjord fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Sandefjord FrP 1982-1990
 • Politisk nestformann Vestfold FrP 1989-1990
 • Nestleder Styret for Sandefjord A 1999-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Sandefjord boligbyggelag 1988-2000
 • Sekretær Norsk flygelederforening (NFF) 1998-2000

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Sandefjord Boligbyggelag fra 2004