Højdahl, Odd

Højdahl, Odd (1921-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 26 dager

Gå til bildegalleri

Højdahl, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter