Hansen, Odin

Hansen, Odin (1918-1996)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Odin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.04.1918 i Gildeskål, Nordland
 • Død 14.09.1996
 • Sønn av fisker Hans Jensen og Mathilde Nilsen

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Nordland, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kystskippereksamen 1941

Yrke

 • Fisker fra 1930

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Gildeskål Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Gildeskål 1956-1970
 • Formann Arbeidstilsynet, Gildeskål 1971-1975
 • Varamedlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1977-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Gildeskål distriktsfiskarlag 1956-1973
 • Medlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1956-1971
 • Varamedlem Salgsstyret i Norges Råfisklag 1971-1973
 • Medlem Styret i Nordland fylkesfiskarlag 1972-1974