Hoel, Oddmund

Hoel, Oddmund (1910-1983)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Hoel, Oddmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.01.1910 i Opdal, Sør-Trøndelag
 • Død 26.11.1983
 • Sønn av lensmann Øyvind Hoel (1884-1943) og Helga Forseth (1883-1964)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

  1958-61

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1960 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1961 - 30.09.1962
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1964 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs ved politiet og Hærens skyte- og vinterskole
 • Underoffiserskole 1930
 • Middelskole 1930
 • Student 1935
 • Cand.jur. 1941

Yrke

 • Lensmannsbetjent i Oppdal 1930-1941
 • Sersjant 1931
 • Fenrik 1933
 • Forretningsfører ved A/S Oppdal elektrisitetsverk 1934-1977
 • Advokat i Oppdal 1941-1945
 • Konstituert lensmann i Oppdal 1945 (fra mai)
 • Løytnant 1945
 • Fast ansatt som lensmann 1946-1975
 • Advokat i Oppdal 1975-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Opdal Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Husleienemnda, Oppdal 1945-1947
 • Formann Bygningsrådet, Oppdal 1945-1954
 • Formann Nemnda for å utrede spørsmål om rasjonalisering av kommuneadministrasjonen, Oppdal 1946-1947
 • Medlem Kloakknemnda, Oppdal 1947-1954
 • Formann Nemnda for sambandsvei Oppdal-Rennebu 1949-1955
 • Medlem Brannstyret 1952-1957
 • Medlem Bygningsrådet 1954-1957
 • Medlem Kommunestyrevalglovnemnda 1960
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1962-1965
 • Medlem utstyrsutvalg for lensmannsetaten 1967-1975
 • Medlem Arbeidsgruppen for redningstjenesten 1970-1975

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oppdal Venstrelag 1945-1948
 • Nestformann Sør-Trøndelag venstrelag 1951-1952
 • Formann Sør-Trøndelag Venstrelag 1956-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges lensmannslag, distriktsavdeling Sør-Trøndelag 1950-1953
 • Nestformann Norges lensmannslag 1952-1955
 • Formann Norges lensmannslag 1955-1962
 • Medlem Reisetrafikkforeningen for Trondheim og Trøndelag 1956-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/L Oppdal skiheis 1955-1975