Hågård, Oddbjørn

Hågård, Oddbjørn (1940-2013)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hågård, Oddbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1940 i Ørland, Sør-Trøndelag
 • Død 20.02.2013
 • Sønn av kaptein og bonde Ove Alfred Hågård (1908-1992) og meierske, husmor og bonde Ingebjørg Bakken (1909-1994)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1957
 • Handelsskole 1958
 • Landbruksskole 1962
 • Artiumkurs 1963
 • Norges Landbrukshøyskole 1966
 • Pedagogisk seminar 1975

Yrke

 • Lærer 1966-1968
 • Herredsagronom i Åfjord 1968-1972
 • Herredsagronom Røros 1972-1974
 • Husdyrkonsulent Ørland/Bjugn 1974-1980
 • Herredsagronom Ørland 1980-1985
 • Herredsagronom Ørland 1989-1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åfjord Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Ørland Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Åfjord 1972-1983
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Ørland 1972-1983
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget fra 1986