Holøs, Odd Steinar

Holøs, Odd Steinar (1922-2001)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1985-1989
Ansiennitet:
9 år, 242 dager

Gå til bildegalleri

Holøs, Odd Steinar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.04.1922 i Rakkestad, Østfold
 • Død 31.08.2001
 • Sønn av radiotekniker Oskar G. Holøs (1888-1955) og husmor Olga Gudim (1883-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1958 - 1961, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1961 - 1965, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1965 - 1969, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1985 - 1989, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Lars Korvald.
 • Møtte fast som representant 01.10.1973-16.10.1973 for Lars Korvald.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Visesekretær, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 08.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 10.05.1986

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas, Fredrikstad 1944

Yrke

 • Redaktør i Østfold Bygdeblad 1945-1947
 • Formannskapssekretær i Rakkestad kommune 1945-1946
 • Journalist i Vårt Land 1946-1950
 • Redaksjonssekretær i Dagsavisa 1950-1963
 • Redaktør i Østfold Bygdeblad 1957-1964
 • Sosialsjef i Rakkestad 1964-1981 (permisjon fra 1981)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Tildelt Rakkestad kommunes sølvfat for fortjenestefull innsats for bygda

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Rakkestad Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Rakkestad Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Varamedlem Riksrevisjonen 1966-1970
 • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1966-1978
 • Medlem Tjenestetidsutvalget av 1967 1967-1972
 • Medlem Styret for Sarpsborg sykehus 1972-1979
 • Medlem Styret for Sarpsborg sykehjem 1972-1979
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1974-1978
 • Medlem Pensjonsutredningsutvalget 1976-1978
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Halden 1978-1983
 • Formann Styret for Sarpsborg sykehjem 1979-1983
 • Formann Styret for Sarpsborg sykehus 1979-1983
 • Medlem Trygdefinansieringsutvalget 1982-1984
 • Medlem Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen 1989-1992

Tillitsverv i partier

 • Formann KrFs ungdomssorganisasjon 1957-1958
 • Medlem KrFs landsstyre 1957-1958
 • Medlem Styret for Østfold KrF 1957-1958, 1962-1981
 • Formann Østfold KrF 1958-1962
 • Æresmedlem Østfold KrF 1989-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Østfold fylkeslag av Norges Sosialforbund 1967-1971

Andre administrative verv

 • Viseformann Styret for KrFs avis Folkets Framtid 1968-1975