Kallerud, Odd

Kallerud, Odd (1926-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
1 år, 77 dager

Gå til bildegalleri

Kallerud, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.07.1926 i Kongsberg, Buskerud
 • Død 27.04.2016
 • Sønn av gardbruker og slakter Eivind Kallerud (1903-1966) og husmor Margit Finnerud (1902-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Buskerud, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1985-04.10.1985 for Mona Røkke.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium (engelsklinjen) 1945
 • Handelsskole 1946
 • Sagbruksskole, Värmland yrkesskole 1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Formannskap 1975-1979, 1979-1981, 1983-1987
 • Ordfører Kongsberg Kommunestyre 1982-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Teknisk utvalg 1976-1987
 • Medlem Reguleringsrådet 1976-1983
 • Skjønnsmann Jordskifteretten 1980-1997
 • Medlem Skjønnsmannsutvalget 1980-1997
 • Medlem Styret for Buskerud Kraftverk 1980-1983
 • Formann Reguleringsrådet 1983-1987
 • Nestleder Styret for Buskerud Kraftverk 1984-1987
 • Medlem Styret for Buskerud Kraftverk 1988-1989
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Buskerud, 1988-1992
 • Medlem Styret for Fylkeskraft-Østlandet (i 4 år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kongsberg Høyre fra 1973
 • Leder Styret for Kongsberg Høyre
 • Medlem Styret for Buskerud Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kretslønnsutvalget for Buskerud 1980-1983
 • Leder Styret for Sparebankforeningen i Norge 1983-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Landsvær e-verk 1961-1972
 • Medlem Representantskapet for Sandsvær Sparebank 1964-1974
 • Leder Styret for Landsvær e-verk 1972-1979
 • Leder Styret for Sandsvær Sparebank 1974-1985