Kirkeby, Odd

Kirkeby, Odd (1923-2009)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 152 dager

Gå til bildegalleri

Kirkeby, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.04.1923 i Vang, Hedmark
 • Død 26.12.2009
 • Sønn av kjøpmann Leonhard Kirkeby (1896-1967) og husmor Gudrun Tiedemansen (1901-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1973 - 1977, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1939-1942

Yrke

 • Kjøpmann 1944-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Formannskap 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1991-1995, 1995-1999
 • Medlem Hamar Kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Hamar 1968-1980
 • Medlem Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1972-1976
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Hamar 1978-1989
 • Medlem Styret for Hedmark Energiverk 1980-1988
 • Medlem Styret for Hamarregionens Energiverk 1992-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Hamar Unge Høyre 1946-1949
 • Formann Hedmark Unge Høyre 1950-1952, 1954-1956
 • Formann Hamar Høyre 1950-1952, 1958-1960
 • Medlem Styret for Hedmark Høyre 1955-1957, 1976-1980
 • Formann Hedmark Høyre 1967-1971

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Hedmark Trafikkstyringssentral A/S - TAXBUS 1990-1994