Langlo, Oddbjørn Sverre

Langlo, Oddbjørn Sverre (1935-2004)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Langlo, Oddbjørn Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1935 i Stranda, Møre og Romsdal
 • Død 21.07.2004
 • Sønn av lønnssjef Knut O. Langlo (1906-1983) og husmor Jenny Helene Langlo (1911-2006)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1954
 • Handelsgymnas 1955
 • Forsvarets russiskkurs 1956
 • Forberedende prøver, Oslo 1956
 • Russisk språkstudium, Oslo 1957-1958
 • Studieopphold i Tyskland 1959
 • Siviløkonom, Norges Handelshøgskole 1961

Yrke

 • Regnskapssjef ved Ringstads A/S, Stranda 1961-1964
 • Kontorsjef ved Ringstads A/S, Stranda 1964-1970
 • Økonomisjef ved Ringstads A/S, Stranda 1970-1973
 • Medeier i Stranda Spekemat A/S 1973-2004
 • Næringssjef i Stranda 1985-1989
 • 1. konsulent ved Arbeidsrådgivningskontoret ARK i Møre og Romsdal 1989-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stranda Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Stranda Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Ligningsnemnda, Stranda 1968-1973
 • Formann Gymnasnemnda, Stranda 1968-1973
 • Formann Styret for Stranda Kommunale El verk 1972-1975
 • Formann Styret for Stranda Kommunale El verk 1980-1985

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Høyre 1969-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Odd Fellow ordenen 1961-2004
 • Sekretær Stranda Industri- og Kjøpmannslag 1962-1973

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmøre Eksportkontor 1965-1972
 • Medlem Styret for Ålesund og Sunnmøre Reiselivslag 1970-1975
 • Medlem Styret for Kontaktutvalget for Sunnmørsindustrien 1972-1975
 • Formann Styret for Stranda Spekemat A/S 1973-1985
 • Medlem Styret for L/L Tussa kraft 1974-1980
 • Nestformann Styret for L/L Tussakraft 1980-1989
 • Medlem Styret for O.A. Devolds Sønner 1983-1987
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Kraftselskap A/S 1983-1995
 • Medlem Representantskapet for Banque Paribas Norge A/S 1987-1990
 • Medlem Styret for Driva Kraftverk A/S 1987-1995