Lien, Odd

Lien, Odd (1915-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lien, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.08.1915 i Kristiania, Oslo
 • Død 24.11.2002
 • Sønn av skogsarbeider og underoffiser Ole Kristian Lien (-1942) og sydame og rengjøringshjelp Anna Bolette Andreassen (1891-1970)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1975 - 1976
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1976 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studiereiser utenlands (med Conrad Mohrs stipendium til studium av sosialismen, Statens journaliststipend og NSB-stipend)
 • Studiereise til Danmark/Tyskland (stipend fra dansk UD til studium av grensproblemer Sønder-Jylland/Schleswig-Holstein)
 • Treårig teknisk aftenskole 1932-1935
 • Toårig handelsskole 1936-1938
 • Nordisk folkehøyskole, Genéve 1938
 • LO-skolen 1939

Yrke

 • Skotøyarbeider i Halden 1930-1940
 • Journalist i Halden Arbeiderblad 1945-1947
 • Redaktør i Rana Blad 1947-1949
 • Journalist i Sørlandet, Kristiansand S. 1949-1950
 • Redaksjonssekretær i Sørlandet, Kristiansand S. 1950-1953
 • Redaktør i Sørlandet, Kristiansand S. 1956-1977

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Flyktningelos og kurér under krigen. Drev også med distribusjon av illegale flygeblad
 • Tysk fangenskap 1940-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen med diplom
 • Russisk medalje for hjelp til russiske fanger (ca. 1995)
 • Det norske Arbeiderpartis gullmerke
 • Diplom, Vest-Agder krigsinvalideforening

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Halden Formannskap 1945-1947
 • Medlem Kristiansand Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Kristiansand Bystyre 1971-1975
 • Varamedlem Kristiansand Formannskap 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1963-1964
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1967-1971
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Havnestyret, Kristiansand 1952-1967
 • Medlem Valgkomiteen 1952-1959
 • Medlem Turisttrafikkomiteen, Kristiansand 1952-1959
 • Medlem Styret for Rute-ekspressen A/S 1952-1967
 • Varamedlem Bygningsrådet, Kristiansand 1952-1955
 • Varamedlem Finansutvalget, Kristiansand 1952-1955
 • Medlem Innsamlingskomiteen for Indiahjelpen 1953
 • Medlem Kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og internasjonale reiselivsorganisasjoner 1953-1975 (representant for Kristiansand kommune)
 • Medlem Forhandlingskomiteen med det militære om barakketablering 1953
 • Medlem Spesialkomiteen angående lønnede bierverv 1953
 • Medlem Utvalget for arbeids- og vedlikeholdsavdelingen 1953-1959
 • Medlem Ligningsrådet 1954-1959
 • Medlem Bygningsrådet, Kristiansand 1956-1959
 • Medlem Finansutvalget, Kristiansand 1956-1964
 • Varamedlem Styret for elektrisitetsverket 1956-1963
 • Formann Representasjonskomiteen 1956
 • Varaformann Ligningsnemnda 1956-1959
 • Medlem Forhandlingsutvalg med Norsk Brændselolje 1957
 • Medlem Anleggskomiteen for ferjeleiet 1958
 • Medlem Styret for Europaveg 3 fra 1959 (til ca. 1980)
 • Formann Ligningsnemnda 1959
 • Formann Valgkomiteen 1960-1963
 • Formann Styret for ferjeleiet 1961-1967
 • Medlem Nemnda for sammenslåingen av Kristiansand og Stavanger jernbanedistrikt 1961
 • Medlem Forhandlingkomiteen angående kvartal 21 1962
 • Medlem Forhandlingskomiteen angående tollboden 1962
 • Medlem Forhandlingsutvalget angående Gimle Gård 1962
 • Medlem Forhandlingskomiteen angående tomt for tinghus 1962
 • Medlem Kristiansand og Omegn reisetrafikklag 1963-1965
 • Medlem Styret for Reisetrafikklaget 1965-1975
 • Formann Kristiansand og Omegn reisetrafikklag 1965-1982
 • Medlem Reisetrafikklagets arbeidsutvalg 1966-1975
 • Medlem Den særskilte komiteen for revisjon av godtgjørelse for kommunale tillitsverv 1968
 • Varamedlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1968-1980
 • Medlem Havnestyret, Kristiansand 1972-1983
 • Formann Båtlivutvalget av 1976 1976-1978
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1980-1982
 • Medlem Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1981-1984
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansand fra 1981
 • Formann Eldrerådet 1984-1987
 • Varaformann Havnestyret, Kristiansand 1984
 • Varamedlem Eldrerådet 1988-1991
 • Medlem Havnestyret, Kristiansand 1988-1995
 • Medlem Plankomiteen for eldreboliger 1989
 • Varamedlem Kommunalutvalget, Kristiansand 1992-1995
 • Formann Eldrerådet 1992-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Halden Arbeiderparti 1938-1947
 • Formann Halden AUF 1938-1946
 • Medlem Styret for Østfold AUF 1945-1947
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1945-1947
 • Medlem Styret for Nord-Helgeland Arbeiderparti 1947-1949
 • Nestformann Vest-Agder Arbeiderparti 1952-1955
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1973-1981
 • Formann Kristiansand Arbeiderparti 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann Skofabrikken Sparta i Halden 1934-1940
 • Medlem Styret i Skotøyarbeidernes forening i Halden 1934-1940
 • Delegert Landsmøtet i Skotøyarbeidernes forening 1934-1940
 • Nestformann Halden idrettsråd 1938-1940
 • Formann Krigsinvalidenes venner i Vest-Agder 1968-1972
 • Medlem Rådet for Landslaget for reiselivet i Norge 1969-1982
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds fylkesavdeling 1971-1975
 • Leder Norske kommuners sentralforbunds havneutvalg 1972-1980
 • Formann Styret i Krigsinvalideforbundet, avdeling Vest-Agder 1991-2000
 • Medlem Styret i Krigsinvalideforbundet, avdeling Vest-Agder
 • Æresmedlem Vest-Agder krigsinvalideforening

Litteratur

 • Jubileumsberetninger for faglige, politiske og kooperative organisasjoner og avisartikler