Lien, Odd

Lien, Odd (1915-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lien, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter