Majala, Oddvar J.

Majala, Oddvar J. (1932-2022)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Majala, Oddvar J. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.03.1932 i Måsøy, Finnmark
 • Død 03.03.2022
 • Sønn av fisker Osvald Adrian Johansen (1901-1974) og husmor Hjørdis Larsen (1910-2003)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Finnmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1949
 • Kystskippereksamen 1953

Yrke

 • Fiskeskipper og notbas 1953-1980
 • Fiskebåtreder 1960-2002
 • Forretningsdrivende 1970-1975
 • Fabrikkeier 1980-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Måsøy Kommunestyre 1975-1979
 • Ordfører Måsøy Kommunestyre 1979-1981
 • Medlem Måsøy Formannskap 1981-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Havnestyret, Måsøy 1975-1983
 • Varamedlem Regionplanrådet for Hammerfestregionen 1975-1981
 • Varamedlem Helserådet, Måsøy 1975-1983
 • Medlem Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk 1976-1982
 • Medlem Utvalget til behandling av reguleringssaker i fiske 1977-1982
 • Medlem Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen 1978-1980
 • Medlem Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen, 1980-1982
 • Formann Havnestyret, Havøysund 1998-2003
 • Medlem Inntektsutjamningsutvalget for fiskeriene

Tillitsverv i partier

 • Formann Måsøy Arbeiderparti 1980-1981
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis havneutvalg
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis oljeutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Havøysund fiskarlag 1950-1951
 • Medlem Styret i Finnmark sildefiskarlag 1963-1975
 • Medlem Styret i Norges sildesalgslag 1968-1976
 • Medlem Styret i Notfiskarsamskipnaden 1970-1981
 • Medlem Norges Fiskarlags landsstyre 1973-1982
 • Formann Finnmark sildefiskarlag 1975-1981
 • Varamedlem Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøter 1975-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Einar S. Nielsen mekaniske verksted A/S, Harstad fra 1980
 • Formann Styret for A/S Fabrikkdrift & Co. fra 1980
 • Medlem Styret for FFR Transport A/S, Hammerfest fra 1982
 • Medlem Næringsrådet for Kreditkassen fra 1985
 • Medlem Forstanderskapet ved Måsøy sparebank
 • Varamedlem Styret for Vadsø Sildoljefabrikk A/S
 • Formann Styret for Havøysund Patentslipp
 • Formann Styret for Havøysund Hotell A/S
 • Varamedlem Representantskapet for Fiskernes Bank A/S
 • Formann Måsøy sparebanks revisjonsutvalg