Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Nordli, Odvar

Nordli, Odvar (1927-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 73 dager

Gå til bildegalleri

Nordli, Odvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.11.1927 i Stange, Hedmark
 • Død 09.01.2018
 • Sønn av linjehåndverker ved NSB Eugen Nordli (1905-1991) og hjemmearbeidende Marie Jørgensen (1905-1984)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Aage William Søgaard møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 15.01.1976-30.09.1977, Sigbjørn Johnsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1977-04.02.1981, Odd Torgeir Rusten møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Visepresident, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Midlertidig president, Stortinget, 02.02.1983 - 13.06.1983

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
 • 1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
 • 1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Formann, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Samferdselskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 15.01.1976
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 15.01.1976
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976
 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 10.02.1981 - 30.09.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 10.02.1981 - 30.09.1981
 • 1981-85

  Nestformann, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -
 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971
 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1975
 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969
 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
 • 1973-77

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.1973 - 15.01.1976
 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
 • Statsminister, Statsministerens kontor, 15.01.1976 - 04.02.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1945
 • Handelsgymnas 1947
 • Student 1951

Yrke

 • Assistent ved Bærum kommunerevisjon 1948-1949
 • Fullmektig i Hedmark fylkesrevisjon 1949-1957
 • Distriktsrevisor i Vang og Løten 1957-1961
 • Fylkesmann i Hedmark 1985-1993
 • Pensjonist fra 1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1994 (for samfunnsnyttig virke)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Stange Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1975
 • Formann Innlandsutvalget 1981-1983
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1983-1987
 • Medlem Kontrollkommisjonen for Redd Barna 1983-1984
 • Medlem Nobelkomiteen 1984-1996
 • Medlem Styret for Nobelstiftelsen 1986-1991
 • Leder Styret for Norges Kommunalbank 1987-1999
 • Medlem Opptaksrådet for Krigsskolen

Tillitsverv i partier

 • Formann Hedmark AUF 1951-1961
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1956-1963
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1965-1975
 • Formann Hedmark Arbeiderparti 1968-1971
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1975-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ungdomsutvalget i Hedmark faglige samorganisasjon 1958-1959
 • Formann LO/DNAs skattekomité 1967-1969
 • Formann Det norske hageselskap og i De nordiske Hageselskaper 1982-1986

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Munch-konsernet, Bergen 1973-1975

Litteratur

 • Bidrag i flere bøker
 • Olsen, Bjørn Gunnar: Jens Bjørneboe, Liv Ullmann og 16 andre intervjuet, Oslo 1976
 • Didriksen, Jan og Odvar Nordli: "Mål og virkemidler i industripolitikken." I Industriforum, Oslo 1976
 • Nordli, Odvar: Tale ved 50-års jubileet for Hedemarkslaget i Oslo 16. oktober 1977, Oslo 1977
 • Nordli, Odvar: Aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, Oslo 1978
 • Didriksen, Jan og Odvar Nordli: "Industriutvikling og investering." I Industriforum, Oslo 1978
 • Nordli, Odvar: Norges Europapolitikk, Oslo 1979
 • Nordli, Odvar: Nyttårstale 1. januar 1981, Oslo 1981
 • Nordli, Odvar: "Norges situasjon er vesentlig endret, det må i dag være utgangspunktet for vår holdning til EF." Europabevegelsen i Norge, Skriftserie, 13, Oslo 1983
 • Nordli, Odvar: Langs veg og sti, Gyldendal Oslo 1984
 • Nordli, Odvar: Min vei, Tiden Oslo 1985
 • Nordli, Odvar: Morgenlandet, Damm 1991
 • Nordli, Odvar: Vi så kornmoglansen, Tiden 1994
 • Nordli, Odvar: "Kårteigen", fast spalte i Hamar Arbeiderblad, 1995-2000
 • Nordli, Odvar: Storting og småting, Tiden Oslo 1996
 • Nordli, Odvar: Skråblikk fra godstolen, Trysil-forlaget Trysil 2006
 • Nordli, Odvar og Kåre Willoch: Alvorlig talt: samtaler om politikk, Aschehoug Oslo 2008