Nordli, Odvar

Nordli, Odvar (1927-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 73 dager

Gå til bildegalleri

Nordli, Odvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter