Olsen, Odd Birger

Olsen, Odd Birger (1918-2007)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Odd Birger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter