Omland, Odvar

Omland, Odvar (1923-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter