Pettersen, Oddrunn

Pettersen, Oddrunn (1937-2002)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Pettersen, Oddrunn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1937 i Hadsel, Nordland
 • Død 30.11.2002
 • Datter av industriarbeider Omar Hansen og Kristine Jakobsen

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Finnmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.04.1989-30.09.1989, Turid Kjellmann Pedersen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Eva M. Nielsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 03.11.1990-04.09.1992, Alf E. Jakobsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 18.01.1978
  Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.01.1978 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 24.01.1978 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 28.04.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 28.04.1989
  Leder, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 28.04.1989

  1989-93

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.09.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

  1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1982 -
  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 12.06.1986
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 28.04.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 03.11.1990
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.1992 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 28.04.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 28.04.1989 - 16.10.1989
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Engelskstudier ved University of Cambridge 1957
 • Lærerskoleeksamen ved Tromsø offentlige lærerskole 1961
 • Lærerskoleeksamen ved Tromsø offentlige lærerskole, engelsk grunnfag 1966
 • Lærerskoleeksamen ved Tromsø offentlige lærerskole, tysk grunnfag 1972

Yrke

 • Lærer ved Berlevåg skole 1958-1967
 • Førstelærer ved Berlevåg skole 1967-1968
 • Skolestyrer fra 1968
 • Sekretariatsleder ved Barentssekretariatet i Kirkenes fra 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Berlevåg Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Berlevåg Kommunestyre 1975-1977
 • Medlem Berlevåg Kommunestyre 1977-1979

Offentlige verv

 • Medlem Sekretariatet for Kvinneforskning i NAVF 1976-1978
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen, 1980-1982
 • Medlem Underutvalget under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen til å utrede den kommunale nemndstruktur fra 1980
 • Medlem Styret for Høgskolen i Finnmark fra 1994
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1994-1997
 • Nestleder Styret for Havforskningsinstituttet 1994-1997
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1996-2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Landskommunalutvalget 1981-1985
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1983-1987
 • Medlem DNAs programkomité 1979-85

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Finnmark lærerlag 1970-1977
 • Medlem Styret for Norske kommuners sentralforbund fra 1976
 • Viseformann Europabevegelsen