Robbestad, Odd

Robbestad, Odd (1917-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 16 dager

Gå til bildegalleri

Robbestad, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter