Rusten, Odd Torgeir

Rusten, Odd Torgeir (1925-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1981-1985
Ansiennitet:
3 år, 211 dager

Gå til bildegalleri

Rusten, Odd Torgeir har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.02.1925 i Tynset, Hedmark
 • Død 01.02.2009
 • Sønn av småbruker Magne Rusten (1901-1987) og hjemmearbeidende Kjellfrid Øverby (1902-1935)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1977-04.02.1981 for Odvar Nordli.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 04.02.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jønsberg landbruksskole 1947-1949
 • Regnskapskurs, skattekurs og kommunalkurs 1960-1962

Yrke

 • Småbruker, Tynset 1952-1982 (bruket overdratt sønn)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tynset Kommunestyre 1963-1965, 1967-1971, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991

Offentlige verv

 • Lekdommer og skjønnsmann , Østerdal sorenskriveri 1965-1991
 • Formann Vegnemnda 1967-1971
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Hedmark 1975-1981
 • Medlem Prisnemnda, Tynset 1976-1977
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Hedmark 1981-1991
 • Medlem Kontaktutvalget for skogbruket, Hedmark 1984-1991
 • Leder Skogprosjekt Nord-Østerdal 1985-1989
 • Leder Fylkesplanutvalget for Rondane 1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Brydalen Arbeiderlag 1972-1997
 • Medlem Hedmark DNAs faglig-politiske utvalg 1976-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Tynset Bonde- og småbrukarlag 1957-1969
 • Medlem Styret i Hedmark Bonde- og småbrukarlag 1974-1979
 • Formann Hedmark Bonde- og småbrukarlag 1979-1986

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Tynset meieri 1971-1977