Sagør, Odd Georg

Sagør, Odd Georg (1918-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Sagør, Odd Georg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.07.1918 i Meldal, Sør-Trøndelag
 • Død 24.06.1993
 • Sønn av kaiarbeider Ole Sagør (1894-1956) og Gjertrud Lundehagen Røsløk (1899-1987)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1935
 • Handelsskole 1938
 • Regnskaps- og revisjonsutdannelse 1941-1942
 • Forsikringsskolens administrasjonskurs 1962

Yrke

 • Assistent Norges Brannkasse 1936-1939
 • Fullmektig Norges Brannkasse 1939-1946
 • Distriktsinspektør Norges Brannkasse 1946-1961
 • Distriktssjef Norges Brannkasse 1961-1969
 • Avdelingssjef Norges Brannkasse, Møre-Trøndelag 1969-1970
 • Finansrådmann i Trondheim 1970-1973
 • Rådmann i Trondheim 1976-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955
 • Medlem Trondheim Formannskap 1955-1959
 • Varaordfører Trondheim Bystyre 1959-1963
 • Ordfører Trondheim Bystyre 1963-1967, 1967-1970

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1967-1970

Offentlige verv

 • Formann Styret for Haukåsen sykehus 1955-1960
 • Formann Styret for Trondheim Renholdsverk 1956-1959
 • Formann Styret for Trondheim kommunale pensjonskasse 1960-1970
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1963-1973
 • Formann Styret for Trondheim elektrisitetsverk 1963-1970
 • Formann Trondheim elektrisitetsverks byggekomite 1963-1970
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset i Trondheim, Trondheim 1964-1968
 • Formann Juryen og plankomiteen for Heimdalsbyen 1966-1971
 • Formann Havnestyret, Trondheim 1970-1973
 • Medlem Styret for A/S Heimdalsbyen 1971-1973
 • Medlem Styret for Ringve Museum 1972-1986
 • Medlem Vegplanutvalget II 1972-1973
 • Medlem Styret og byggekomiteen for Kraftverkene i Øvre Orkla 1973-1987
 • Medlem Havnestyret, Trondheim 1976-1986
 • Medlem Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken fra 1976
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1976-1988
 • Medlem Styret for A/S Heimdalsbyen 1976-1987
 • Medlem Kontrollkomiteen for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1976-1988
 • Formann Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1977
 • Formann Styret for Norsk fjernundervisning 1978-1982
 • Leder Dagpengeutvalget 1978-1982
 • Medlem Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet 1980
 • Formann Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1982
 • Formann Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1988

Tillitsverv i partier

 • Tillitsverv AUF 1934-1939, 1945-1947
 • Medlem Styret for Trondheim forente arbeiderparti 1963-1970
 • Tillitsverv Trondheim forente arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret og arbeidsutvalget i Norske Kommuners Sentralforbund 1972-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Bladstyret i Arbeideravisa 1946-1959
 • Formann Styret for I.C. Piene & Søn A/S 1963-1973
 • Medlem Representantskapet for Forretningsbanken A/S 1963-1973
 • Medlem Styret for A/S Stormøllen, Bergen 1965-1973
 • Formann Styret for I.C. Piene & Søn A/S 1976-1986
 • Medlem Styret for A/S Stormøllen, Bergen 1976-1986
 • Medlem Styret for Forretningsbanken A/S 1978-1986