Vattekar, Odd

Vattekar, Odd (1918-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vattekar, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.01.1918 i Kyrkjebø, Sogn og Fjordane
 • Død 19.02.1992
 • Sønn av kjøpmann Nils Vattekar (1882-1963) og hjemmeværende husmor Kari Eri (1883-1971)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Vestfold, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1977 - 1981, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 01.07.1975
  Nestformann, Industrikomiteen, 01.07.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1978 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i England, Tyskland, Sveits og Sverige
 • Eksamen ved Bergens katedralskole 1934
 • Eksamen Oslo handelsgymnas 1934-1936
 • Dipl. Centre d'Etudes Industrielles, Genéve 1961
 • Dipl. kand. DL, København 1963

Yrke

 • Ansatt ved A/S Nordisk Aluminiumindustri fra 1942
 • Sjefsekretær ved A/S Nordisk Aluminiumindustri 1942-1945
 • Personalsjef ved A/S Nordisk Aluminiumindustri 1945-1959
 • Kontorsjef ved A/S Nordisk Aluminiumindustri 1959-1965
 • Ansatt ved Aktieselskapet Norsk Aluminium Company 1961-1966
 • Direktør og stedfortreder for administrerende direktør ved A/S Nordisk Aluminiumindustri 1966-1969
 • Fylkesmann i Vestfold 1979-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medalje for deltakelse i den spanske borgerkrigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Holmestrand Formannskap 1955-1959, 1959-1962, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Kinostyret, Holmestrand 1952-1962
 • Medlem Representantskapet for Vestfold Kraftselskap 1956-1962
 • Medlem Lønnsforhandlingsutvalget, Holmestrand 1956-1962
 • Medlem Byggekomiteen for Holmestrand Samfunnshus 1958-1963
 • Formann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for teknisk informasjon og dokumentasjon 1973-1975
 • Formann Industrirådet, Vestfold 1974-1979
 • Medlem FNs styringskomite 1978-1979
 • Medlem Gruppen for Spesialavfall fra 1981
 • Formann Fylkesskattestyret, Vestfold 1981-1983
 • Formann Tunsberg Stiftsdireksjon 1981-1988
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda 1981-1982
 • Varamedlem Styret for Industrifondet 1982-1987
 • Medlem Styret for Industrifondet 1987
 • Formann Beredskapsrådet
 • Medlem en rekke offentlige utvalg, styrer og råd
 • Formann en rekke ansettelsesråd

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Holmestrand Høyre 1951-1961
 • Formann Holmestrand Høyre 1957-1961
 • Medlem Høyres skatteutvalg 1973-1977
 • Formann Styret for AUF-lag i Sogn og Fjordane

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Holmestrand bolig- og byggelag 1953-1958
 • Medlem Vestfold byforbund 1956-1962
 • Bedriftsrepresentant Mekaniske verksteders landsforening og Industriens arbeidslederinstitutt 1966-1969
 • Bedriftsrepresentant Industriens arbeidslederinstitutt 1966-1969

Andre administrative verv

 • Redaksjonssekretær Bedriftsavisen Høyang-Nytt 1949-1961
 • Formann Styret for Avisen Jarlsberg 1958-1960
 • Medlem Plankomité for Indexhuset, Oslo 1961-1965
 • Ansvarlig redaktør Bedriftsavisen Høyang-Nytt 1961-1967
 • Formann Nacoselskapenes pensjonskasser for arbeidere og funksjonærer 1967-1969
 • Medlem Styret for Christiania Bank og Kredittkasse, avdeling Holmestrand 1968-1978
 • Medlem Styret for Norsk Høyrepresse 1969-1973
 • Formann Styret for Noratom-Norcontrol 1969-1974
 • Formann Styret for Christiania Bank og Kredittkasse, Holmestrand 1978-1987
 • Formann Styret for Intercontracting A/S, Larvik 1982-1984
 • Ordfører Representantskapet for Norsk Impregneringskompani A/S, Larvik 1982-1986