Vereide, Oddlaug

Vereide, Oddlaug (1933-2021)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Vereide, Oddlaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1933 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 04.08.2021
 • Datter av bonde Elias Eimhjellen (1905-1997) og bonde Maria O. Solheim (1902-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Lars Gunnar Lie.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen kirke- og ungdomsarbeid
 • Nordfjord folkehøgskule 1950-1951
 • Husflidkurs 1952
 • Musikkkonservatoriet i Oslo 1964-1965

Yrke

 • Husmor på leirstedet og ungdomsheimen Nesholmen i Nordfjord 1953-1956, 1959-1963
 • Menighetssekretær i Gloppen kommune 1980-1999
 • Klokker i Vereide kirke fra 1980

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Gloppen kommunes kulturpris 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Gloppen kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Gloppen formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Tiltaksnemnda, Gloppen 1979-1983
 • Varamedlem Helse- og sosialutvalget, Sogn og Fjordane 1983-1989
 • Medlem Kulturutvalget, Gloppen 1984-1991
 • Medlem Teknisk utvalg, Gloppen 1992-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Gloppen 1995-1999
 • Medlem Skatteutvalget, Gloppen fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane KrFK 1972-1978, 1987-1991
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane KrF 1978-1980, 1986-1990
 • Nestleder Sogn og Fjordane KrFK 1978-1980, 1989-1992, leder 1992-1996
 • Formann Gloppen KrF 1980-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Gloppen kunstlag fra 1994
 • Medlem Styret for Sandane skulemusikk
 • Medlem Styret i Nordfjord krets av KFUK og KFUM
 • Medlem Styret i Sogn og Fjordane krets av Israelsmisjonen
 • Formann Økonominemnda for Arbeidskyrkja i Sandane
 • Medlem Styret for Arbeidskyrkja i Sandane
 • Medlem Styret for Gloppen musikkskule
 • Formann Sangkoret Jubilo i Sandane