Vigestad, Odd

Vigestad, Odd (1915-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vigestad, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.03.1915 i Borgund, Møre og Romsdal
 • Død 19.01.1999
 • Sønn av lærer og klokker Odin Lynum Vigestad (1875-1950) og husmor Sofie Kristine Ingebrigtsen (1878-1929)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1970 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Handelsgymnas 1939
 • Siviløkonom NHH 1941
 • Studieopphold med stipend i Sverige og Vest-Tyskland 1948
 • Studieopphold med stipend i Sverige og Vest-Tyskland 1950
 • Diplomhandelslærereksamen ved NHH 1952

Yrke

 • Handelslærer ved Ulvestad handelsskole, Ålesund 1941-1951
 • Lektor ved Ålesund handelsgymnasium 1952-1968
 • Konstituert rektor ved Ålesund handelsgymnasium 1968-1969
 • Rektor ved Ålesund handelsgymnasium 1969-1982

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Idrettsmerkestatuetten

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ålesund Bystyre 1951-1955, 1971-1975, 1983-1987
 • Medlem Ålesund Formannskap 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1968

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Styret for de kommunale jordeiendommer, Ålesund 1951-1953
 • Medlem Finansutvalget, Ålesund 1956-1968
 • Medlem Skolestyret, Ålesund 1956-1960
 • Formann Skolestyret, Ålesund 1960-1971
 • Medlem Byggekomiteen for 9-årig skole 1964-1967
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1964-1971
 • Formann Styret for Familierådgivningskontoret, Ålesund 1964-1975
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1966-1977
 • Medlem Rådet for reiselivssaker 1967-1977
 • Varamedlem Regionplanrådet for Ålesundsregionen 1968-1971
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget fra 1970
 • Varamedlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Varamedlem Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. 1976-1979
 • Medlem Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. 1980-1983
 • Formann Styret for Møreforskning 1981-1986
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk fra 1982
 • Medlem Samarbeidsutvalget for tekniske sektorer, Ålesund 1984-1987 (arbeidsgiverrepresentant)
 • Formann Hovedutvalget for tekniske saker, Ålesund 1984-1987
 • Formann Forstanderskapet ved Sparebanken Møre 1984-1991
 • Varamedlem Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. 1984-1987
 • Varamedlem Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1984-1987
 • Medlem Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1988-1991
 • Medlem Skattetakstnemnd 4, Ålesund 1988-1991
 • Medlem Representantskapet for Ålesund og Sula elektrisitetsverk 1992-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Ålesund KrF 1950-1958
 • Formann KrFs utdannelseskomité for distriktsutbygging fra 1973
 • Politisk nestformann Ålesund KrF fra 1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ålesund KFUM 1945-1960
 • Formann Idrettslaget KFUM-kameratene i Ålesund 1946-1950
 • Formann Styret for Ålesund samvirkelag 1949-1951

Andre administrative verv

 • Formann Forstanderskapet ved Sunnmøre Folkehøgskule 1955-1980
 • Medlem Styret for A/S Holbergsplass 1, Oslo 1971-1977
 • Medlem Styret for Hotell Norge, Kristsiansand S 1973-1977
 • Formann Forstanderskapet ved Sunnmøre Folkehøgskule fra 1982

Litteratur

 • Vigestad, Odd: Brevkurs i bokføring for fiskere, 1945
 • Vigestad, Odd: Kostnadsanalyse i kolonialdetaljhandelen, 1954