Eriksen, Odd

Eriksen, Odd (1955-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1997-2001
Ansiennitet:
11 år, 47 dager

Gå til bildegalleri

Eriksen, Odd har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1955 i Alstahaug, Nordland
 • Død 11.02.2023
 • Sønn av fisker Håkon Eriksen (1919-1993) og husmor Hildur Aronsen (1921-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-10.10.1989 for Bjarne Mørk-Eidem.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  1. varapresident, Stortinget, 17.01.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Personlig varamedlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1995
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 17.10.2005 - 29.09.2006

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Mosjøen gymnas 1971-1974
 • Div. faglige kurs LO-skolen, trinn 1 1982
 • Nordisk folkehøgskole Genève 1986

Yrke

 • Industriarbeider Elkem Aluminium, Mosjøen fra 1974 (permisjon)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Carnegies heltemedalje i gull 2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesråd, Nordland 2003-2005 næring og samferdsel
 • Leder Fylkesråd, Nordland 2006-2007
 • Leder Fylkesråd, Nordland 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialstyret, Vefsn 1983-1986
 • Leder Representantskapet i Barentssekretariatet fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Vefsn A 1989-1990
 • Leder Nordland A 2001-2006
 • Medlem DNAs landsstyre 2001-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Det sentrale tillitsutvalg Elkem 1986-1990
 • Leder Mosjøen kjemiske arbeiderforening 1986-1990
 • Vararepresentant Forbundsstyret Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1988-1990
 • Leder Vefsn og omegn faglige samorganisasjon 1988-1989
 • Leder Halsøy IL 2002-2003

Andre administrative verv

 • Medlem Elkems bedriftsforsamling 1986-1989